Ga direct naar productinformatie
1 van 1

Flolima Online High Ticket Sales

Revolutionizing Sales Training: Basic.

Revolutionizing Sales Training: Basic.

Normale prijs €995,00 EUR
Normale prijs €1.495,00 EUR Aanbiedingsprijs €995,00 EUR
Aanbieding Uitverkocht
Inclusief btw.

Book a call for this product: https://calendly.com/flolimaonline

Revolutionizing Sales Training: "Flolima Online - Basic Training for High Ticket Closers:

In the vibrant and competitive world of high-ticket sales, having a robust foundation is crucial for success. Flolima Online stands as a beacon of innovation and excellence, offering a pioneering sales training program designed exclusively for budding high-ticket closers. The Basic Training program is meticulously crafted, aiming to mold novices into proficient high-ticket sales professionals, ensuring they possess the requisite skills and knowledge to excel in this high-stakes domain.

Objective-Centric Learning:

The training is structured around clear, attainable objectives, focusing on instilling a profound understanding of the high-ticket sales landscape, buyer psychology, and effective communication strategies. It provides participants with a comprehensive overview of essential sales techniques, negotiation tactics, and objection-handling strategies, all tailored to the unique demands of high-ticket sales environments.

Immersive and Interactive:

Flolima Online’s Basic Training program employs an immersive learning approach, incorporating a mix of live sessions, interactive workshops, and real-world scenarios to facilitate the practical application of learned concepts. Participants engage in dynamic role-play exercises, group discussions, and receive constructive feedback, enabling them to refine their sales skills and adapt to various selling situations effectively.

Expert-Led Sessions:

Each session is facilitated by seasoned high-ticket closers who bring a wealth of experience and insights to the table. They share invaluable lessons learned from years of navigating the high-ticket sales terrain, providing participants with a unique opportunity to learn from the best in the business. The experts' guidance empowers trainees to develop a nuanced understanding of high-ticket closing strategies and to approach sales situations with confidence and finesse.

Comprehensive Resource Access:

Participants are granted access to a wealth of resources, including customizable sales scripts, objection-handling guides, and exclusive sales tools, designed to augment their learning experience. These resources act as a constant companion, aiding learners in honing their sales acumen and enabling them to approach each deal with precision and clarity.

Building a Strong Sales Ethos:

Flolima Online emphasizes the importance of cultivating a strong sales ethos, rooted in integrity, professionalism, and a customer-centric approach. Trainees are taught the significance of building trust and fostering long-lasting relationships with clients, ensuring sustained success and a positive brand image in the high-ticket sales world.

Conclusion:

Flolima Online’s Basic Training program is a revolutionary step towards molding the next generation of high-ticket closers. It offers an unparalleled learning experience, combining expert knowledge, practical application, and a strong ethical foundation, ensuring participants are well-equipped to navigate the intricate world of high-ticket sales. For those aspiring to embark on a successful career in high-ticket closing, this program is the catalyst to transform potential into prowess and aspirations into achievements. Join the revolution and redefine your sales journey with Flolima Online!

There is an option to pay on a monthly basis. Discuss this during a call with one of our coaches.

For more info: contact us on: info@flolimaonline.com

Nederlands:

Intro: In de levendige en competitieve wereld van high-ticket sales is een solide basis cruciaal voor succes. Flolima Online staat als een baken van innovatie en uitmuntendheid en biedt een baanbrekend verkooptrainingsprogramma exclusief ontworpen voor opkomende high-ticket closers. Het Basisopleidingsprogramma is zorgvuldig samengesteld om beginners om te vormen tot vakkundige high-ticket sales professionals, zodat ze over de vereiste vaardigheden en kennis beschikken om uit te blinken in dit hoog-inzet domein.

Doelgericht Leren:

De training is gestructureerd rondom heldere, haalbare doelen en richt zich op het bijbrengen van een diepgaand begrip van het high-ticket saleslandschap, koperspsychologie en effectieve communicatiestrategieën. Het biedt deelnemers een uitgebreid overzicht van essentiële verkooptechnieken, onderhandelingstactieken en strategieën voor het omgaan met bezwaren, allemaal afgestemd op de unieke eisen van high-ticket verkoopomgevingen.

Onderdompelend en Interactief:

Flolima Online's Basisopleidingsprogramma hanteert een onderdompelende leerbenadering, met een mix van live sessies, interactieve workshops en real-world scenario's om de praktische toepassing van geleerde concepten te faciliteren. Deelnemers doen mee aan dynamische rollenspellen, groepsdiscussies en ontvangen constructieve feedback, waardoor ze hun verkoopvaardigheden kunnen verfijnen en effectief kunnen aanpassen aan verschillende verkoopsituaties.

Sessies Geleid door Experts:

Elke sessie wordt gefaciliteerd door ervaren high-ticket closers die een schat aan ervaring en inzichten meebrengen. Ze delen onschatbare lessen die zijn geleerd van jaren navigeren door het high-ticket salesterrein en bieden deelnemers een unieke kans om te leren van de besten in het vak. De begeleiding van de experts stelt trainees in staat om een genuanceerd begrip van high-ticket sluitingsstrategieën te ontwikkelen en verkoopsituaties met vertrouwen en finesse te benaderen.

Uitgebreide Toegang tot Middelen:

Deelnemers krijgen toegang tot een schat aan middelen, waaronder aanpasbare verkoopscripts, gidsen voor het omgaan met bezwaren en exclusieve verkooptools, ontworpen om hun leerervaring te verbeteren. Deze middelen fungeren als een constante metgezel, helpen leerlingen hun verkoopinzicht aan te scherpen en stellen hen in staat om elke deal met precisie en duidelijkheid te benaderen.

Opbouwen van een Sterk Verkoopethos: 

Flolima Online benadrukt het belang van het kweken van een sterk verkoopethos, geworteld in integriteit, professionaliteit en een klantgerichte benadering. Trainees wordt geleerd over het belang van het opbouwen van vertrouwen en het onderhouden van langdurige relaties met klanten, zodat ze blijvend succes en een positief merkimago in de wereld van high-ticket sales verzekeren.

Conclusie:

Flolima Online's Basisopleidingsprogramma is een revolutionaire stap naar het vormen van de volgende generatie high-ticket closers. Het biedt een ongeëvenaarde leerervaring, waarbij expertkennis, praktische toepassing en een sterke ethische basis worden gecombineerd, zodat deelnemers goed uitgerust zijn om door de ingewikkelde wereld van high-ticket sales te navigeren. Voor degenen die ernaar streven om een succesvolle carrière in high-ticket closing te beginnen, is dit programma de katalysator om potentieel om te zetten in bekwaamheid en aspiraties in prestaties. Sluit je aan bij de revolutie en herdefinieer je verkoopreis met Flolima Online!

Er is een mogelijkheid om op maandelijkse basis te betalen, bespreek dit met een van onze coaches gedurende een call. 

Voor meer info: contact ons via info@flolimaonline.com

 

Alle details bekijken