Ga direct naar productinformatie
1 van 1

Flolima Online

Mindset Mastery Advanced

Mindset Mastery Advanced

Normale prijs €1.500,00 EUR
Normale prijs €2.250,00 EUR Aanbiedingsprijs €1.500,00 EUR
Aanbieding Uitverkocht
Inclusief btw.

Book a call for this product: https://calendly.com/flolimaonline

Advanced Empowered Mindset Mastery PRO - Elevate Your Potential with Flolima Online!

Dive Deeper & Accelerate Your Transformation with Our Advanced PRO Course! 

Advanced Course Highlights:

 • Expert-Led Advanced Modules: Discover deeper insights to magnify your mindset mastery.
 • Exclusive Interactive Sessions: Experience enriched interactions and advanced exercises with experts.
 • Premium Community Access: Connect with like-minded individuals in our exclusive PRO community.
 • Advanced Meditation & Visualization Techniques: Harness advanced methods for superior mental clarity and focus.
 • Priority Support: Receive priority guidance and support throughout the course.

🧠 Advanced Learning Outcomes:

 1. Strategic Mindset Integration: Learn advanced strategies to integrate empowered mindset practices seamlessly into your life.
 2. Elite Growth Mindset Cultivation: Master enhanced techniques to solidify a resilient and positive mindset.
 3. Advanced Self-Reflection & Awareness Techniques: Deepen self-understanding and discover untapped potentials.
 4. Sophisticated Goal Setting & Achievement Strategies: Master advanced action planning to achieve goals effortlessly.
 5. High-Level Resilience Building Techniques: Overcome complex challenges and manage stress with advanced strategies.
 6. Elite Success Mindset Cultivation: Adopt sophisticated empowering beliefs and maintain high-level motivation.
 7. Empowering Mindset Practices:
  Mindfulness and meditation techniques for mental clarity and emotional balance
  Practicing gratitude and cultivating a positive mindset
  Visualization exercises to reinforce desired outcomes and manifest success
  Daily mindset rituals and habits to support personal growth

 8.  Integration and Sustainable Growth:

  Creating a long-term plan for maintaining an empowered mindset
  Strategies for integrating new mindset practices into daily life
  Reviewing progress, celebrating milestones, and adjusting goals
  Building a support network and seeking ongoing personal development opportunities

 9. Getting the Right Mindset:
  Having the right mindset is incredibly important, not just in the world of sales but in everything you do in life. It's clear that you desire a change in your life; otherwise, you wouldn't be following this course. So, what do you really want?
  ● Money
  ● Freedom
  ● Happiness
  ● Health
  A simple answer to this question is: Your best life!
  We all have dreams and goals in our minds. However, your time is limited, so it's crucial not to let them remain as mere dreams. Your best life is the result of how you think, your desires, beliefs, and applying the right strategies. Have the courage to follow your heart and intuition.
  Many people don't succeed because they simply don't know what they want precisely.
  So, my question to you is, what do you truly want? What is that burning desire you have, that one dream? Write it down for yourself!
  It's crucial to follow that desire because that's how you will achieve success. Take the time for this assignment and write it out as detailed as possible.
  Take action because success is the result of how you think and the decisions you make. Only action leads to results!

🌟 Special Pro Features Include:

 • Advanced Interactive Exercises: Engage in challenging assignments to deepen understanding and application.
 • Exclusive Pro Community Access: Network and share experiences in our exclusive advanced discussion forums.
 • Premium Resources: Access a rich library of advanced readings and resources for further knowledge expansion.
 • Priority Email Training & Support: Receive advanced mindset training and priority support via email throughout the course.

🌿 Who is this Advanced Pro Course for?

This course is ideal for those who have completed the basic Empowered Mindset Mastery course and:

 • Are looking to magnify their transformation journey.
 • Desire to unlock sophisticated strategies for a powerful mindset.
 • Wish to connect with an exclusive community of like-minded individuals.
 • Are ready to invest in advanced learning to elevate their life and achieve their dreams with precision.

💰 Elevate Your Mindset & Achieve Sophisticated Mastery!

If you’re ready to dive deeper and elevate your transformation journey, this Advanced Pro Course is your gateway to unparalleled mastery and success!

The program will last a total of 20 to 30 days. Upon completion, you will receive your certificate.

There is an option to pay on a monthly basis. Discuss this during a call with one of our coaches.

🎉 Enroll in the Advanced Empowered Mindset Mastery PRO & Elevate Your Potential! 🎉

📩 For Enrollment and More Information:

Contact Flolima Online at info@flolimaonline.com

🛑 Disclaimer:

This script is confidential. Copying is strictly prohibited. All rights reserved to Flolima Online.

 

Nederlands:

 

🌟 Geavanceesfrde Empowered Mindset Mastery PRO - Vergroot Je Potentieel met Flolima Online! 🌟

🔥 Duik Dieper & Versnel Je Tranormatie met Onze Geavanceerde PRO Cursus! 🔥

Geavanceerde Cursus Highlights:

 • Expert-Geleide Geavanceerde Modules: Ontdek diepere inzichten om je mindset meesterschap te vergroten.
 • Exclusieve Interactieve Sessies: Ervaar verrijkte interacties en geavanceerde oefeningen met experts.
 • Premium Community Toegang: Verbind met gelijkgestemde individuen in onze exclusieve PRO community.
 • Geavanceerde Meditatie & Visualisatie Technieken: Benut geavanceerde methoden voor superieure mentale helderheid en focus.
 • Prioriteitsondersteuning: Ontvang prioriteit begeleiding en ondersteuning gedurende de cursus.

🧠 Geavanceerde Leerresultaten:

 1. Strategische Mindset Integratie: Leer geavanceerde strategieën om empowered mindset praktijken naadloos te integreren in je leven.
 2. Elite Groeimindset Cultivatie: Beheers verbeterde technieken om een veerkrachtige en positieve mindset te verankeren.
 3. Geavanceerde Zelfreflectie & Bewustzijnstechnieken: Verdiep zelfbegrip en ontdek onbenutte potentieel.
 4. Geraffineerde Doelstelling & Prestatiestrategieën: Beheers geavanceerde actieplanning om doelen moeiteloos te bereiken.
 5. High-Level Veerkracht Opbouw Technieken: Overwin complexe uitdagingen en beheer stress met geavanceerde strategieën.
 6. Elite Succes Mindset Cultivatie: Adopteer verfijnde krachtige overtuigingen en behoud motivatie op een hoog niveau.
 7. Bevorderende Mindset Praktijken: Mindfulness en meditatietechnieken voor mentale helderheid en emotioneel evenwicht Dankbaarheid beoefenen en een positieve mindset cultiveren Visualisatieoefeningen om gewenste resultaten te versterken en succes te manifesteren Dagelijkse mindset rituelen en gewoonten ter ondersteuning van persoonlijke groei

 8. Integratie en Duurzame Groei: Een langetermijnplan maken voor het behouden van een bekrachtigde mindset Strategieën voor het integreren van nieuwe mindset praktijken in het dagelijks leven Voortgang evalueren, mijlpalen vieren en doelen bijstellen Een ondersteuningsnetwerk bouwen en zoeken naar voortdurende mogelijkheden voor persoonlijke ontwikkeling

 9. De Juiste Mindset Krijgen: De juiste mindset hebben is ongelofelijk belangrijk, niet alleen in de wereld van verkoop maar in alles wat je doet in het leven. Het is duidelijk dat je verlangt naar een verandering in je leven; anders zou je deze cursus niet volgen. Dus, wat wil je echt?                                                                    ● Geld
  ● Vrijheid
  ● Geluk
  ●Gezondheid

  Een simpel antwoord op deze vraag is: Je beste leven! We hebben allemaal dromen en doelen in ons hoofd. Echter, je tijd is beperkt, dus het is cruciaal om ze niet enkel als dromen te laten. Je beste leven is het resultaat van hoe je denkt, je verlangens, overtuigingen, en het toepassen van de juiste strategieën. Heb de moed om je hart en intuïtie te volgen. Veel mensen slagen niet omdat ze simpelweg niet precies weten wat ze willen. Dus, mijn vraag aan jou is, wat wil je echt? Wat is dat brandende verlangen dat je hebt, die ene droom? Schrijf het voor jezelf op! Het is cruciaal om dat verlangen te volgen, want zo zal je succes bereiken. Neem de tijd voor deze opdracht en schrijf het zo gedetailleerd mogelijk uit. Kom in actie, want succes is het resultaat van hoe je denkt en de beslissingen die je neemt. Alleen actie leidt tot resultaten!

🌟 Speciale Pro Kenmerken Inclusief:

 • Geavanceerde Interactieve Oefeningen: Neem deel aan uitdagende opdrachten om begrip en toepassing te verdiepen.
 • Exclusieve Pro Community Toegang: Netwerk en deel ervaringen in onze exclusieve geavanceerde discussieforums.
 • Premium Bronnen: Toegang tot een rijke bibliotheek van geavanceerde lezingen en bronnen voor verdere kennisuitbreiding.
 • Prioriteit Email Training & Ondersteuning: Ontvang geavanceerde mindset training en prioriteitsondersteuning via e-mail gedurende de cursus.

🌿 Voor wie is deze Geavanceerde Pro Cursus? Deze cursus is ideaal voor degenen die de basis Empowered Mindset Mastery cursus hebben voltooid en:

 • Hun transformatiereis willen vergroten.
 • Verlangen naar geavanceerde strategieën voor een krachtige mindset.
 • Willen verbinden met een exclusieve gemeenschap van gelijkgestemde individuen.
 • Klaar zijn om te investeren in geavanceerd leren om hun leven te verhogen en hun dromen met precisie te bereiken.

💰 Vergroot Je Mindset & Bereik Verfijnde Meesterschap!

Als je klaar bent om dieper te duiken en je transformatiereis te verhogen, is deze Geavanceerde Pro Cursus je toegangspoort tot ongeëvenaarde meesterschap en succes!

Het programma zal in totaal 20 tot 30 dagen duren. Na afloop ontvangt u uw certificaat.

Er is een mogelijkheid om op maandelijkse basis te betalen. Bespreek dit tijdens een call met een van onze coaches. 

🎉 Schrijf je in voor de Geavanceerde Empowered Mindset Mastery PRO & Vergroot Je Potentieel! 🎉

📩 Voor Inschrijving en Meer Informatie: Neem contact op met Flolima Online op info@flolimaonline.com

 

🛑 Disclaimer: Dit script is vertrouwelijk. Kopiëren is strikt verboden. Alle rechten voorbehouden aan Flolima Online.

 • Mindset Mastery Basic - € 2445,-

  • 4 installments of € 611.25,- each


If you'd like to opt for the installment plan, please select your preferred course and proceed with the provided payment options

Alle details bekijken