Ga direct naar productinformatie
1 van 1

Flolima Online

Mindset Mastery Basic

Mindset Mastery Basic

Normale prijs €995,00 EUR
Normale prijs €1.250,00 EUR Aanbiedingsprijs €995,00 EUR
Aanbieding Uitverkocht
Inclusief btw.

Book a call for this product: https://calendly.com/flolimaonline

Empowered Mindset Mastery: Unlocking Your Full Potential - Presented by Flolima Online 

Transform Your Life & Achieve Your Goals with This Comprehensive Mindset Mastery Course! 

Course Highlights:

 • Expert-guided modules to empower your mindset & unlock your potential
 • Engaging video calls, interactive exercises, and valuable insights from experts
 • Access to a supportive community & abundant resources for continuous learning
 • Bonus meditations & visualization exercises for enhanced mental clarity

🧠 What You’ll Learn:

 1. Mastering the Power of Mindset: Understand the concept and neuroscience behind mindset and how it impacts personal growth.
 2. Developing a Growth Mindset: Learn strategies for cultivating positivity, optimism, and resilience.
 3. Enhancing Self-Reflection & Self-Awareness: Deepen understanding of personal strengths & areas for development through mindful practices.
 4. Strategic Goal Setting & Action Planning: Set and achieve clear, attainable goals aligned with your values and aspirations.
 5. Building Resilience: Develop strategies to overcome obstacles, manage stress effectively, and bounce back from failures.
 6. Cultivating a Success Mindset: Adopt empowering beliefs, maintain motivation, and stay committed to long-term goals.

🌟 Special Features Include:

 • Guided Meditations: Achieve relaxation, focus, and mental clarity.
 • Interactive Exercises: Deepen understanding and application through thought-provoking assignments.
 • Community Access: Network and share experiences in our supportive discussion forums.
 • Bonus Resources: Explore recommended readings and resources for further knowledge expansion.

🎁 PLUS: Receive weekly mindset training via email, with each module and get personal guidance from experts throughout the course! 🎁

🌿 Who is this for?

Anyone looking to:

 • Unlock their full potential
 • Overcome limiting beliefs
 • Achieve their goals with confidence
 • Cultivate a positive and resilient mindset
 • Experience sustainable personal growth

💰 Invest in Your Mindset & Transform Your Life!

Embark on a journey to cultivate an empowered mindset and live your best life. Your dreams are waiting – it’s time to make them a reality!

The program will last a total of 10 to 14 days. Upon completion, you will receive your certificate.

There is an option to pay on a monthly basis. Discuss this during a call with one of our coaches.

🎉 Enroll Now & Start Your Journey to Empowered Living! 🎉

Contact Flolima Online on info@flolimaonline.com

Disclaimer: This script is confidential, copying is strictly prohibited. All rights reserved to Flolima Online.

Nederlands:

🌟 Empowered Mindset Mastery: Ontgrendel Je Volle Potentieel - Gepresenteerd door Flolima Online 🌟

🔥 Transformeer Je Leven & Bereik Je Doelen met Deze Uitgebreide Mindset Mastery Cursus! 🔥

Cursus Highlights:

 • Modules onder leiding van experts om je mindset te versterken & je potentieel te ontgrendelen
 • Boeiende videogesprekken, interactieve oefeningen en waardevolle inzichten van experts
 • Toegang tot een ondersteunende gemeenschap & overvloedige bronnen voor continu leren
 • Bonus meditaties & visualisatie-oefeningen voor verbeterde mentale helderheid

🧠 Wat Je Zult Leren:

 1. De Kracht van Mindset Beheersen: Begrijp het concept en de neurowetenschap achter mindset en hoe het persoonlijke groei beïnvloedt.
 2. Een Groeimindset Ontwikkelen: Leer strategieën om positiviteit, optimisme en veerkracht te cultiveren.
 3. Zelfreflectie & Zelfbewustzijn Verbeteren: Verdiep begrip van persoonlijke sterke punten & ontwikkelingsgebieden door middel van aandachtige praktijken.
 4. Strategische Doelstelling & Actieplanning: Stel duidelijke, haalbare doelen die in lijn zijn met je waarden en aspiraties en bereik ze.
 5. Veerkracht Opbouwen: Ontwikkel strategieën om obstakels te overwinnen, stress effectief te beheren en terug te veren van mislukkingen.
 6. Een Succesvolle Mindset Cultiveren: Adopteer krachtige overtuigingen, behoud motivatie en blijf toegewijd aan lange termijn doelen.

🌟 Speciale Kenmerken Inclusief:

 • Begeleide Meditaties: Bereik ontspanning, focus en mentale helderheid.
 • Interactieve Oefeningen: Verdiep begrip en toepassing door middel van prikkelende opdrachten.
 • Toegang tot de Gemeenschap: Netwerk en deel ervaringen in onze ondersteunende discussieforums.
 • Bonus Bronnen: Verken aanbevolen lezingen en bronnen voor verdere kennisuitbreiding. 🎁 PLUS: Ontvang wekelijks mindsettraining via e-mail, bij elke module en krijg persoonlijke begeleiding van experts gedurende de cursus! 🎁

🌿 Voor wie is deze cursus? Iedereen die:

 • Zijn volledige potentieel wil ontgrendelen
 • Beperkende overtuigingen wil overwinnen
 • Zijn doelen met vertrouwen wil bereiken
 • Een positieve en veerkrachtige mindset wil cultiveren
 • Duurzame persoonlijke groei wil ervaren

💰 Investeer in Je Mindset & Transformeer Je Leven!

Ga op reis om een empowered mindset te cultiveren en leef je beste leven. Je dromen wachten – het is tijd om ze werkelijkheid te maken!

Het programma zal in totaal 10 tot 14 dagen duren. Na afloop ontvangt u uw certificaat.

Er is een mogelijkheid om op maandelijkse basis te betalen, bespreek dit met een van onze coaches.

🎉 Schrijf Je Nu In & Begin Je Reis naar Empowered Leven! 🎉

Neem contact op met Flolima Online op info@flolimaonline.com Disclaimer: Dit script is vertrouwelijk, kopiëren is strikt verboden. Alle rechten voorbehouden aan Flolima Online.

 

Alle details bekijken